Konfiguracja IMAP Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. IMAP ułatwia korzystanie wielu osobom z jednego, firmowego konta e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP uzyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Podczas konfiguracji programu pocztowego niezbędne jest podanie następujących danych: 1. adres e-mail konta, 2. dowolna nazwa wyświetlana, 3. adres serwera poczty przychodzącej (IMAP, POP3) i wychodzącej (SMTP) - podaj człon, który znajduje się po @ w adresie mailowym Twojego konta, 4. nazwa konta - nazwa znajdująca się przed znakiem @ w adresie konta, 5. włącz autoryzację SMTP.

welcome

Konfiguracja programu Apple Mail

1. Uruchom program. Następnie wybierz Preferencje z menu Mail.
1 mail preferencje
2. Kliknij na strzałkę w lewym dolnym rogu.
1 mail preferencje
3. Wpisz swoje dane oraz adres email i hasło.
1 mail preferencje
4. Wybierz typ konta - IMAP, Wpisz opis, nazwę serwera: poczta.use.pl, ponownie adres email i hasło.
1 mail preferencje
5. Po chwili wyskoczy okno Weryfikacja certyfikatu. Kliknij w Pokaż certyfikat.
1 mail preferencje
6. Zaznacz Zawsze ufaj "poczta.use.pl" łącząc się z "poczta.use.pl" i kliknij Połącz.
1 mail preferencje
7. Potwierdź zmiany.
1 mail preferencje
8. Skonfiguruj serwer poczty wychodzącej zgodnie z obrazkiem.
1 mail preferencje
9. Gratulację - skonfigurowałeś konto email.
1 mail preferencje

services

Konfiguracja programu Outlook Express

1. Uruchom program. Następnie wybierz opcję Konta... z menu Narzędzia.
1 mail preferencje
2. Kliknij na Poczta z pola wyboru Dodaj.
1 mail preferencje
3. Wypełnij pole Nazwa wyświetlana. W programach pocztowych jest to pole adresata "Od".
1 mail preferencje
4. Wypełnij pole Adres e-mail.
1 mail preferencje
5. Z pola wyboru wybierz IMAP, wypełnij pola nazw serwerów poczty przychodzącej oraz wychodzącej. W obu przypadkach wpisz: poczta.use.pl
1 mail preferencje
6. Ponownie wpisz swoją nazwę konta email i wprowadź hasło.
1 mail preferencje
7. Tak wygląda okno po poprawnej konfiguracji - Gratulacje!
1 mail preferencje
8. Sprawdźmy jescze ustawienia serwerów - kliknij w przycisk Właściwości.
1 mail preferencje
9. Jeżeli widzisz identyczne ustawienia - możesz już korzystać z konta e-mail.
1 mail preferencje

contact

Konfiguracja programu Mozilla Thundrerbird

1. Uruchom program. Następnie wybierz opcję Konfiguracja kont z menu Narzędzia.
1 mail preferencje
2. Kliknij na Dodaj konto pocztowe z menu Operacje.
1 mail preferencje
3. Uzupełnij pola z danymi konta.
1 mail preferencje
4. Po ukazaniu się tego okna, wypełnij je danymi serwerów tak jak na obrazku i naciśnij Gotowe.
1 mail preferencje
5. Dodaj wyjątek bezpieczeństwa (wymagane do obsługi SSL) i zaznacz - Zachowaj ten wyjątek na stałe.
1 mail preferencje